Zastępstwa

Zastępstwa 17.11.2017 r. (piątek)

Olimpiada Wiedzy Spedycyjnej- sala 30-p. prof. I. Dębińska

 

za p.prof. A.Suwałę

4)3b-p.prof. J. Jaglińska łączy grupy

5)1a-p.prof. M. Stefańska

za p.prof. I.Dębińską

3)3c-p.prof.E. Madej łączy grupy

za ks.R. Widulińskiego

5)1c-p.prof. J. Gruszczyńska łączy z 4b (sala 39)

6)3b-chłopcy zwolnieni do domu, dziewczęta łączy p.prof. A.Lenart z 1c zamiast lekcji 8

7)---

8)3a- klasa zwolniona do domu