ZSE Skarżysko-Kamienna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Aktualnosci

Egzaminy poprawkowe
10.08.2014

Terminy egzaminów poprawkowych (część pisemna i ustna): 27.08.2014r.- 8.30: matematyka, działalność gospodarcza,10.00 - język angielski. 28.08.2014r.: 8.30-język niemiecki, język polski, historia, sprzedaż usług reklamowych, rachunkowośćPrzetarg
24.07.2014

ZSE-212.3.3.2014                                             

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  EKONOMICZNYCH  im. Mikołaja  Kopernika w Skarżysku-Kamiennej  ul. Powstańców Warszawy 11 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczenia o powierzchni 9 mz przeznaczeniem na sklepik szkolny.

warunki i termin przetargu

formularz ofertowy 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 tel. 41253867226.06.2014Wyprawka szkolna 2014
26.06.2014

Program dotyczy uczniów  klas III w roku szkolnym 2014/2015  pochodzących z rodzin, w których dochód nie przekracza 539 zł netto na osobę. Wniosek (wraz z dokumentacją potwierdzającą wysokość dochodów) należy złożyć do 04.09.2014r w gabinecie pedagoga szkolnego. Do wniosku należy uwzględnić dochody za sierpień 2014r. 

wzór wniosku do pobraniaZakończenie roku szkolnego
26.06.2014

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 rozpocznie się w piątek 27 czerwca o godz. 8.00  mszą świętą w Kościele Matki Boskiej Ostrobramskiej. WYJAZD EDUKACYJNY DO WARSZAWY
23.06.2014

23 czerwca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Warszawy w ramach realizacji projektu „Zawodowy zawodowiec”. Młodzież zwiedziła gmach Narodowego Banku Polskiego, dowiedziała się o jego historii, celach i zadaniach, odwiedziła największą w Polsce Bibliotekę Ekonomiczną, Muzeum Numizmatyczne, wystawę przygotowaną z okazji 50-letniej współpracy NBP z projektantem polskich banknotów p. Andrzejem Heidrichem oraz wzięła udział w pokazie rozpoznawania autentyczności banknotów wyrażonych w walucie polskiej. Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili również siedzibę Giełdy Papierów Wartościowych, dowiadując się o zasadach jej funkcjonowania.Egzaminy klasyfikacyjne!!!
23.06.2014

W czwartek 26 czerwca o godz. 8.15 odbęda sie wszystkie egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów nieklasyfikowanych z klas 1-3. IX edycja szkolnego Turnieju Wiedzy Bankowej
16.06.2014

13 czerwca 2014 r. odbyła się IX edycja szkolnegoTurnieju Wiedzy Bankowej. Celem Turnieju jest przybliżenie zasad funkcjonowania banków i propagowanie nowoczesnej wiedzy z zakresu finansów i bankowości. Uczestnicy Turnieju rozwiązywali test z wiedzy bankowej i zapoznali się najnowszymi produktami bankowymi. W turniejowych zmaganiach uczestniczyło 15 uczniów klas I-III TE. Zwycięzcami IX szkolnego Turnieju Wiedzy Bankowej zostały uczennice: Marta Pakos - I miejsce, Nikola Jedlińska– II miejsce i Anna Kujawa- III miejsce. Laureaci TWB otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez PKO PB S.A. Oddział 1 w Skarżysku-Kamiennej.EUROPASS-MOBILNOŚĆ DLA EKONOMISTÓW
16.06.2014

13 czerwca w naszej szkole odbyła się uroczystość wręczenia dokumentów „Europass-Mobilność” uczniom z klas III c i II b, którzy w br. odbyli zagraniczną praktykę zawodową w ramach realizacji projektu „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów w Niemczech”.

„Europass-Mobilność” jest dokumentem wystawianym w dwóch językach: polskim i angielskim, podpisanym przez panią dyrektor szkoły, dyrektora firmy zagranicznej i Krajowe Centrum Europass. Potwierdza on nabyte podczas praktyki umiejętności, poszerzoną wiedzę i kompetencje. Dokument honorowany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej, co zdecydowanie podwyższa jego wartość podczas poszukiwania pracy zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Uroczystość uświetniło przygotowane przez młodzież klasy I b przedstawienie pt. „25 lat wolności”. Uczniowie, przedstawiając w interesujący sposób fragmenty historii Polski,  zwrócili uwagę na to, że bez przemian ustrojowo – politycznych w naszym kraju nie byłoby możliwości swobodnego podróżowania, czy uczestniczenia w tak istotnych projektach.Klasa 4b i 4a
10.06.2014

Spotkanie klasy 4b - technik organizacji reklamy z p. M. Kowalską i p. E. Szczerbą w poniedziałek, 16 czerwca o godz. 10.30 w sali 55. 

Egzamin próbny klasy 4a - technik informatyk we wtorek 17 czerwca o godz. 9.00 w sali 55. Projekt EZWP – prezentacja uczniowskich projektów
05.06.2014

09 czerwca 2014r. odbyło się szkolne podsumowanie realizacji projektu Edukacja zawodowa w praktyce. Uczniowie uczestniczący w projekcie przedstawili dzisiaj efekty swej pracy.

Technicy informatycy zaprezentowali stworzone przez siebie strony www, technicy hotelarstwa dokonali prezentacji oferty hoteli, technicy ekonomiści i technicy organizacji reklamy zakładali własne firmy.

W projekcie uczestniczyło 40 najlepszych uczniów klas pierwszych (Ia, Ib,Ic) Technikum nr 2. Nad realizacją projektu w szkole czuwali koordynatorzy i nauczyciele wspomagający: Mariola Kowalska, Iwona Dębińska, Halina Stradowska, Beata Trojanowska i Zbigniew Stradowski.

W ramach zawartego porozumienia nauczyciele i uczniowie Technikum nr 2 w ZSE wzięli udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT z uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej, przygotowujących do realizacji szkolnego projektu edukacyjnego o tematyce zawodowej, wyjazdowych dwudniowych warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, praktykach zawodowych
i płatnym stażu. Przed nami ostatni etap projektu – ewaluacja.

W ramach projektu szkoła otrzymała tablicę interaktywną, nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie gratulujemy.Nauka za zagranicą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych!!!
02.06.2014

Narodowa Agencja  w Warszawie ogłosiła wyniki konkursu 2014 w ramach Akcji 1 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” programu Erasmus +. Jest to nowy program Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Zastępuje on kilka istniejących programów UE  obejmujących wszystkie sektory edukacji., między innymi „Leonardo da Vinci – uczenie się przez całe życie”.

Po raz 10 –ty wniosek przygotowany do konkursu  przez Ekonomik  pt. „Staż zagraniczny uczniów technikum – inne spojrzenie na staż” o wartości 174 202 Euro został zatwierdzony do realizacji w latach 2015-2016.  W ramach powyższego projektu uczniowie uczący się w zawodach technik ekonomista, informatyk, hotelarstwa, organizacji reklamy wyjadą  na praktyki zawodowe do Niemiec i  Wielkiej Brytanii .

Uczestnictwo w programie jest bardzo ważne, jest wielką szansą na rozwój zawodowy młodzieży. Pozwala uatrakcyjnić  proces nauczania. Odbyta praktyka w Niemczech i Wielkiej Brytanii pozwoli uczniom na szersze spojrzenie na świat, w tym różnice kulturowe. Nabyte kwalifikacje i umiejętności przyczynią się do tego, że absolwenci staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy polskim i europejskim. Ponadto młodzież znając kryteria naboru na zagraniczny staż bardzo mobilizuje się do pracy i dzięki temu osiąga lepsze wyniki w nauce.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika nieprzerwanie  od 2006 r przygotowuje wnioski do konkursów i z sukcesem  zdobywa fundusze unijne na zorganizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów. Do tej pory zorganizowano 20 projektów o łącznej wartości 767 389 Euro. Na praktyki zawodowe do Niemiec wyjechały łącznie 24 grupy młodzieży tj 450 osób.Zmiana planu lekcji!!!
02.06.2014

Na szkolnej stronie www dostępny jest nowy plan lekcjii obowiązujący od (wtorku) 03.06.2014r.» Archiwum

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona Technik Organizacji Reklamy

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright   ©  2004-2014 Sławomir Miśta
STAT

Polecamy Hosting eHost.pl