ZSE Skarżysko-Kamienna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia szkoły

Historia Szkół Ekonomicznych w Skarżysku - Kamiennej

w 1926 r.
- Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Średniej w Skarżysku podjęło decyzję o uruchomieniu szkół.

w 1927 r.
- powołano Trzyklasową Szkołę Handlową Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Średniej w Skarżysku - Kamiennej.

w 1930 r.
- szkoła ta przemianowana została na Prywatną Trzyklasową Koedukacyjną Szkołę Średniej w Skarzysku - Kamiennej.

4 grudnia 1939 r.
- zmienił się ustrój szkoły i przyjęła ona nazwę 4 - letnie Prywatne Gimnazjum Kupieckie Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Średniej w Skarzysku - Kamiennej.

w 1940 r.
- szkoła przyjęła nazwę: Prywatna Szkoła Handlowa w Skarżysku - Kamiennej (Handelsfachschul in Skarżysko - Kamienna), pod tą nazwą pracowała do 1942 roku.

w 1942 r.
- przekształcono ją na: Dwuletnią Miejską Szkołę Handlową w Skarżysku - Kamiennej, która przetrwała do 1944 roku.

1 marca 1945 r.
- wznowiono naukę w Gimnazjum Kupieckim Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Średniej w Skarżysku - Kamiennej.

3 września 1945 r.
- otwarto równoległe Liceum Administracyjne w Skarżysku - Kamiennej.

1 września 1946 r.
- powołano Gimnazjum Handlowe (nowego typu) w Skarżysku - Kamiennej.

w roku szkolnym 1948/49
- istniały 4 typy szkół ekonomicznych w Skarżysku - Kamiennej:
1. Gimnazjum Handlowe - 4-letnie (do 1949r.)
2. Gimnazjum Handlowe - 3-letnie (do 1950r.)
3. Liceum Administracyjno-Handlowe I stopnia (do 1951r.)
3. Liceum Administracyjno-Handlowe II stopnia (do 1951r.)

1 września 1950 r.
- uruchomiono Technikum Handlowe.

1 września 1957 r.
- powstała Zasadnicza Szkoła Handlowa o kierunku: sprzedawca artykułów spożywczych.

1 wrzesnia 1958 r.
- Technikum Handlowe przekształcono w 5-letnie Technikum Ekonomiczne (wygasło w 1971 roku).

1 września 1960 r.
- zmieniono jej nazwę na: Zasadniczą Szkołę Handlową Międzyzakładową dla Młodocianych Pracowników.


Szkoły dla pracujących

w 1946 r.
- powstało Liceum Administracyjne dla Dorosłych.

w 1958 r.
- utworzono Technikum Ekonomiczne dla Dorosłych.

w 1964 r.
- utworzono Technikum Ekonomiczne dla Pracujących po ZSH, które przetrwało do 1971 roku.

w 1967 r.
- utworzono obok wygasającego Technikum Ekonomicznego (dla młodzieży niepracującej) 4-letnie Liceum Ekonomiczne (funkcjonujące do dziś).

w 1971 r.
- przekształcono Technikum Ekonomiczne dla Pracujących na Wydział Zaoczny Liceum Ekonomicznego dla Pracujących.

w 1972 r.
- przekształcono Zasadniczą Szkołę Handlową na Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą Nr 2.

w 1976 r.
- powołano do życia Liceum Zawodowe Nr 2 kształcujące w zawodach: sprzedawca-magazynier i krawiec konfekcyjno-usługowy.

1 września 1976 r.
- utworzono zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Ekonomicznych im.M.Kopernika w Skarżysku - Kamiennej.
W skład Zespołu weszły szkoły:
a) Liceum Ekonomiczne im.M.Kopernika z wydziałem Zaocznym dla Pracujących,
b) Liceum Zawodowe Nr 1 (wygasło w 1991 roku),
c) Zasadnicza Szkoła Dokształcająca Nr 2

1 września 1977 r.
- Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształacającą Nr 1 przemianowano na Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 (funkcjonuje do dziś).

1 września 1992 r.
- utworzono ZSE Policealne Studium Ekonomiczne dla młodzieży - funkcjonowało do 1996 roku.

1 września 1992 r.
- utworzono czteroletnie Liceum Handlowe, oraz wydział Zaoczny Liceum Handlowego dla Dorosłych (funkcjonuje nadal).
w okresie od 1 września 1990 do 1997 r.
- równolegle ze szkołami ekonomicznymi ZSE funkcjonowało IV Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku - Kamiennej pod wspólną dyrekcją.

w latach 1997 - 2002
- w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku - Kamiennej funkcjonowały szkoły:
1) Liceum Ekonomiczne im.M.Kopernika
2) Liceum Handlowe
3) Liceum Handlowe dla Dorosłych - Wydział Zaoczny na podbudowie ZSZ - zawód sprzedawca Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1.

1 września 2000 r.
- utworzono Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - Wydział Zaoczny na podbudowie ZSZ.

w roku szkolnym 2002/2003
- funkcjonują również:
1) 4-letnie Technikum Ekonomiczne Handlowe
2) 3-letnie Liceum Profilowane o profilach:
ekonomiczno - administracyjny, zarządzanie informacją, socjalny
3) 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: piekarz, cukiernik
4) 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie: sprzedawca, oraz w innych zawodach wg zainteresowań uczniów.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona Technik Organizacji Reklamy

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright   ©  2004-2014 Sławomir Miśta
STAT

Polecamy Hosting eHost.pl